Prosimy spróbować wyczyścić pamięć podręczną Xbox One. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami wsparcia technicznego Microsoft:
  1. Przejdź do interfejsu głównego konsoli Xbox One.
  2. Przytrzymaj przycisk zasilania konsoli Xbox One przez dziesięć sekund. Konsola wyłączy się, wydając nieco inny sygnał dźwiękowy niż zazwyczaj.
  3. Poczekaj kolejne dziesięć sekund.
  4. Włącz konsolę z powrotem. Ponowne włączenie może potrwać kilka sekund dłużej niż zazwyczaj, to normalne.
  5. Konsola włączy się i zaloguje cię do interfejsu głównego. Sprawdź, czy wcześniejsze problemy wciąż występują.