Nie martw się – poniższa procedura nie usunie zapisanych danych gry. Wyczyść pamięć podręczną konsoli, wykonując następujące czynności:


 1. Wyłącz PlayStation 4, naciskając przycisk zasilania na panelu przednim. Wskaźnik zasilania będzie migać przez kilka chwil, po czym zostanie wyłączony.
 2.  Po wyłączeniu PlayStation 4 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Zwolnij go po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych: jednego po pierwszym naciśnięciu i drugiego 7 sekund później.
 3.  Podłącz kontroler DualShock 4 za pomocą dostarczonego kabla USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 4. Wybierz „Odbuduj bazę danych”.


Dla PlayStation 5 wykonaj poniższe kroki:

 1. Wyłącz konsolę, ale nie wchodź w tryb spoczynku
 2. Poczekaj 20 sekund
 3. Odłącz przewód zasilający z tyłu konsoli
 4. Poczekaj około 1-2 minut
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do konsoli
 6. Włącz ponownie konsolę
 7. Uruchom DYING LIGHT 2


Dodatkowo upewnij się, że gra została poprawnie zainstalowana wraz ze wszystkimi aktualizacjami na domyślnym dysku twardym konsoli.