Niestety, nie ma możliwości odzyskania usuniętych danych zapisu (ani naprawienia uszkodzonego pliku zapisu), jeśli nie utworzono ręcznie kopii zapasowej.


Pamiętaj, że nie mamy bezpośredniego dostępu do profili graczy i nie możemy wejść do Twojej gry czy zmienić jej wartości lub postęp, dodać lub usunąć przedmioty czy też osiągnięcia itp.
Nie mamy takiej mocy ani narzędzi, a po naszej stronie nie są przechowywane żadne dane dotyczące postępów graczy lub ich postaci.


Jeśli chodzi o platformę PC - tutaj domyślnie znajdują się pliki do ręcznych kopii zapasowych:


  • STEAM: *C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\**\534380\remote\out
  • EPIC GAMES: %userprofile%\Documents\dying light 2\out\storage\


* C:\Program Files (x86) to domyślna lokacja Steam, ale możesz znaleźć folder Steam w innym miejscu, w zależności od wyboru dokonanego podczas procesu instalacji Steam

** podane tutaj liczby będą się różnić dla każdego profilu/użytkownika Windows