Problem może wynikać z używania modów, które nie są już kompatybilne z najnowszą wersją gry.

Czasami może to być również powiązane z uszkodzonymi lub brakującymi plikami .dll.Jeśli brakuje pliku msvcr100, pobierz program Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) z linku https://download.microsoft.com/download/A/8/0/A80747C3-41BD-45DF-B505-E9710D2744E0/vcredist_x64.exe

Jeśli brakuje pliku msvcr110, pobierz program Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) z linku

https://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B06F60-3B20-4FF2-B699-5E9B7962F9AE/VSU_4/vcredist_x64.exe

Dodatkowo spróbuj wylogować się ze Steam i zalogować ponownie.


Odłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne (takie jak kamera) od portów USB. Sprawdź, czy po tym gra uruchomi się poprawnie. Dodatkowo spróbuj obniżyć wersję sterownika wideo do starszej.


Upewnij się także, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe gry.

Niektóre rodzaje oprogramowania i procesów na komputerach również powodują konflikty z grami i Steam. Odwiedź często zadawane pytania Steam dotyczące programów zakłócających. Zgodnie z sugestią Valve, nawet jeśli nie znajdziesz żadnych programów, które mogłyby powodować problem, sprawdź spójność plików gry i spróbuj uruchomić grę ponownie.


Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe opcje a gra nadal nie działa, wyślij nam wiadomość zgodnie z poniższym artykułem: KONTAKT Z SUPPORTEM