Prosimy mieć na uwadze, iż nie możemy niczego odzyskać, gdyż po naszej stronie nie są zapisywane żadne postępy ani dane postaci.


Mając to na uwadze, nie ma ręcznego zapisu w DYING LIGHT 2. Zapisywanie następuje zawsze, gdy pojawia się ikona automatycznego zapisu. Zwykle ma to miejsce podczas przekraczania różnych punktów kontrolnych na mapie, otrzymywania zadań lub opuszczania gry poprzez menu pauzy.


Jeśli gra zawiesi się podczas zapisywania postępu, może to skutkować uszkodzeniem zapisanych danych lub całkowitą utratą postępu, więc prosimy uważać i nie wymuszać/przyśpieszać procesu zamykania gry.