Tak jest! Aczkolwiek opcja cross-gen nie przeniesie automatycznie trofeów „Can’t Touch This”, „Lightning Reflexes” ani tych związanych z DLC – aby mieć je na nowej konsoli, musisz wykonać dodatkowe kroki:

  • otwórz swoją wersję gry na PS4 i zainstaluj najnowszą aktualizację;
  • zmień opcję w swoim profilu – może to być dowolna zmiana ustawień wideo/audio w menu głównym;
  • wyłącz grę na PS4 i pobierz aktualizację na PS5;
  • skorzystaj z funkcji transferu zapisu – to powinno zapewnić zachowanie wszystkich trofeów!