2-godzinny bonus do PD nocą jest jednorazowego użytku.